Help, ik weeg te veel

Overgewicht brengt gezondheidsrisico’s met zich mee die jou zowel op lichamelijk als psychologisch en sociaal vlak kunnen schaden. Grofweg bestaan er twee richtingen bij het zoeken naar een oplossing.
1. Een eerste weg beoogt zo snel mogelijk gewichtsverlies. Helaas… Op korte termijn kan er dan wel gewichtsverlies en tevredenheid zijn, op langere termijn geldt het omgekeerde. Minstens 80% van de lijners kunnen het verloren gewicht niet houden en bij minstens 2/3e van de lijners wordt
binnen de 2 jaar een hoger gewicht vastgesteld dan voor de lijnpogingen.
Het jojo-effect treedt op. Daarenboven stijgt het risico op negatieve psychosociale gevolgen zoals verstoord eetgedrag, afbreuk aan je zelfbeeld, stress en sociale belemmeringen.
2. Een andere oplossing richt zich op blijvend resultaat: stapsgewijs je gedrag veranderen in functie van een gezonde leefstijl. Leefstijlveranderingen werken in op drie vlakken: lichamelijk (gezonde voeding, beweging), psychologisch (veerkracht, zelfvertrouwen, zelfbeeld) en sociaal (bevredigende
relaties en steun). In deze aanpak wordt niet het ‘afvallen’ maar ‘gezonder worden’ voorop gesteld. De gezonde leefstijl leidt tot een aantoonbare daling van gezondheidsrisico’s. Een gezonde leefstijl aannemen lukt het best als het stapsgewijs en op maat gebeurt. Daarom is een begeleidingstraject met opvolging op lange termijn nodig. De intensiteit van de behandeling hangt af van de aard en ernst van je gezondheidsrisico’s. (Bron: Eetexpert)
Wil je je graag laten begeleiden door een gespecialiseerde hulpverlener? Neem contact met ons op of maak zelf online je afspraak: https://www.di-eet.be

Ontvang je graag onze maandelijkse recepten en tips?

Zoek naar recepten en weetjes

Lees verder...

© 2024 Di-Eet.be .