Verhoogde cholesterol en/of triglyceriden

Verhoogde cholesterol en/of triglyceriden

Cholesterol en triglyceriden behoren tot de bloedvetten. Cholesterol is een noodzakelijke stof voor ons lichaam.

Bij een te hoog cholesterolgehalte (hypercholesterolemie) en / of een te hoog triglyceridengehalte (hypertriglyceridemie) heb je een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Uiteraard spelen er nog andere factoren mee zoals erfelijke aanleg, al dan niet overgewicht, al dan niet roken, een verhoogde bloeddruk … Jouw arts zal al deze parameters samen bekijken en op basis daarvan jouw advies geven.

Verstoorde bloedvetten: een verhoogde cholesterol of verhoogde  triglyceriden kunnen we niet voelen. Je kan het enkel te weten komen door je bloed te laten onderzoeken door de huisarts.

Wordt bij een bloedcontrole vastgesteld dat de bloedvetten verstoord zijn, dan kan het zijn dat de cholesterol te hoog is, of dat de verhouding tussen de goede en slechte cholesterol niet gunstig is. De goede is de HDL cholesterol. Deze heeft een beschermde functie in het lichaam. De LDL is de slechte cholesterol, die gaat hart- en vaatziekten net in de hand werken. Door een goede keuze te maken in de vetten die dagelijks in je voeding zitten kan je de verhouding tussen de goede en slechte cholesterol beïnvloeden.

Naast cholesterol worden meestal ook de triglyceriden onderzocht. Deze kunnen ook verhoogd zijn. Triglyceriden worden in de volksmond ook wel omschreven als de vetten in ons bloed.

Een aangepaste voeding kan een hoog triglyceridengehalte bijna altijd bijsturen.

Voeding speelt bij de bloedvetten een belangrijke rol, maar niet de enige. Verstoorde bloedvetten kunnen erfelijk bepaald zijn. De waarden in het bloed zijn dan zo hoog dat enkel voeding deze waarden niet voldoende doen dalen. Dan is medicatie samen met een aangepaste voeding aangewezen. Wanneer er geen erfelijke belasting is, dan is voeding de belangrijkste maatregel om de waarden in het bloed te kunnen normaliseren.